Öz Yaşam Öyküm

MESUT AYDENİZ KİMDİR ? 

1992 İstanbul ili Bakırköy ilçesinde doğdum. Ailece, uzun yıllardan beri Küçükçekmece – İstanbul’ da ikamet etmekteyiz. 

2014 Yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Hisarcık Meslek Yüksek Okulu Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim programından “Yerel Yönetimler” meslek elemanı sıfatı ile mezun oldum.

 Aynı yıl lisans eğitimime devam ederek, Anadolu Üniversitesi “Kamu yönetimi” programından da 2016 yılında mezun olarak, akabinde “KD” Statüsünde Bursa ili Gemlik ilçesinde bulunan Askeri Veterinerlik okulu ve Eğitim merkezi komutanlığında vazifemi tamamladım. 

İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, “İşletme Yönetimi” Programında Y.L eğitimimi tamamladım.

Yüksek Lisans Konum “Türk Cumhuriyetleri ekonomik yapılarının değerlendirilmesi kapsamında, sosyal güvenlik sistemlerinin incelenmesi ile Türkiye – Azerbaycan Karşılaştırılması” dır.

Bununla birlikte “Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenliği ve diğer Türk Cumhuriyetleri ’nin Ekonomik Göstergeleri Bağlamında Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Karşılaştırılması ” adında Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi aracılığıyla, Dergi park’ ta yayınlanan bir makalem bulunmakta.

Eğitim sürecim boyunca özel sektörde uluslararası şirketlerde ve çeşitli pozisyonlarda görev aldım. Ayrıca sivil toplum gönüllülüğü ile çeşitli dernek ve vakıflarda gönüllü olarak görev alarak, sosyal projelerde yer almaya özen gösterdim.

Bunlardan bazıları ;

Türkiye Bilişim Derneği, İstanbul Şubesi, (2010-2012) TBD Lise kurucu genel koordinatör,

Tüm Telsiz Amatörleri Derneği, “TAMAD” (2015-2019) denetleme kurul başkanlığı.

Strateji Derneği (2018-) Kurucu ekip üyesi ve Strateji Ensitüsü Genel Koordinatörlüğü,

Gölge Eğitimciler Derneği (2019-21.06.2021) Kurucu ekip üyesi ve genel sekreterliği ,

 Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği (2018-2020) Tekirdağ şubesi, Temsil heyeti üyesi, Basın ve halkla ilişkilerden sorumlu başkan danışmanlığı , 

Tek Bayrak Derneği (2019-) Türk Dünyası Gençliği ve Spor, Kültürden sorumlu Genel başkan yardımcılığı,

Birçok sivil toplum kuruluşunda başkan, genel sekreter ve genel sekreter yardımcısı, genel başkan yardımcısı gibi ünvanları ile görev almaya devam ediyorum.

Kısaca ” Yirmi sekiz yıllık hayatımda” kısa ama uzun soluklu işleri yapmanın gururunu yaşamaktayım. 

WWW.MESUTAYDENİZ.COM

31.12.2019 – Mesut Aydeniz